Diagnostika - zjištění problému cena: 130,-

Diagnostika - zjištění problému cena: 130,-

Diagnostika - zjištění problému cena: 130,-

 

Každá kola mají své limity a některým bylo už z výroby dáno do vínku limitů tolik, že jimi svého majitele obtěžují. Pak nezbývá než kola upravit tak, aby odpovídala potřebám jezdce a fungovala spolehlivě.

Více v podrobných informacích níže.

Zapletená kola se skládají z více komponent a ne vždy z takových, které si spolu vzájemně rozumí. Mnoho jízdních kol je z výroby osazeno zapletenými koly, která složením dílů neodpovídají zaměření pro které je jízdní kolo určeno. Časem se tak můžou objevovat problémy jako např. časté rozcentrování kol, praskající výplet, cvakavé nebo skřípavé zvuky z výpletu nebo třeba samovolné povolování výpletu.

Nejčastějším problémem zapletených kol je tedy především nevyhovující výplet. Ten může být např. příliš slabý nebo špatně napnutý. I výplet s dobře zvoleným typem drátu/niplu však nemusí fungovat zcela spolehlivě, pokud neni výplet správně napnutý vzhledem k jeho zatížení nebo účelu použití.

Velkou a častou slabinou je pak nerovnoměrné napnutí výpletu. Kola v kterých jsou velké rozdíly mezi napnutím jednotlivých drátů, trpí na časté rozcentrování ráfku nebo dokonce i samovolné povolování výpletu/niplů.

Správné zjištění příčiny a správně zvolený přístup k odstranění problému zaručí i správnou funkci kol.

Galerie