Diagnostika - zjištění problému cena: 130,-

Diagnostika - zjištění problému cena: 130,-

Diagnostika - zjištění problému cena: 130,-

 

Každá kola mají své limity a některým bylo bohužel už z výroby limitů dáno tolik, že svého majitele obtěžují. Pak nezbývá než kola upravit tak, aby odpovídala potřebám jezdce a fungovala spolehlivě.

Více v podrobných informacích níže.

Zapletená kola se skládají z více komponent a ne vždy z takových které spolu "souzní" v harmonii. Mnoho jízdních kol je z výroby osazeno koly, která složením dílů neodpovídají zaměření pro které je jízdní kolo určeno. Časem se tak můžou objevovat problémy jako např. časté rozcentrování kol, praskající výplet, cvakavé nebo skřípavé zvuky z výpletu nebo třeba samovolné povolování výpletu.

Nejčastějším problémem zapletených kol je především nevyhovující výplet. Ten může být příliš slabý nebo špatně napnutý. I výplet s dobře zvoleným typem drátu/niplu nemusí fungovat spolehlivě, pokud neni výplet optimálně vyladěný vzhledem k jeho zatížení nebo účelu použití.

Velkou a často vídanou slabinou je pak nerovnoměrné napnutí výpletu. Kola v kterých jsou velké rozdíly mezi napnutím jednotlivých drátů, trpí na časté rozcentrování ráfku nebo dokonce i samovolné povolování výpletu/niplů.

Správné zjištění příčiny a správně zvolený přístup k odstranění problému zaručí i správnou funkci kol.

Galerie