WTB (Wheel Tension Balancing)

WTB (Wheel Tension Balancing)

  • 18. 1. 2019 ,
  • zaplety .cz
WTB (Wheel Tension Balancing)

WTB (wheel tension balancing) je vyrovnání odchylek v napnutí drátů.

Běžný servis provádí většinou jen tři (někdy čtyři) úkony spojené se stavbou zapletených kol: 1. zapletení, 2. centrování, 3. vystředění ráfku (4. kontrola hodnoty max. napnutí drátů).

Vyrovnání napnutí je další, už výrazně pracnější servisní zásah s vysokou časovou náročností.

 

WTB a kontrola max. napnutí výpletu

 

WTB je poměrně často zaměňováno za běžně prováděnou kontrolu max. napnutí drátů pomocí Tensionmeteru (zmíněný bod 4. ). Při WTB se nekontroluje maximální napnutí výpletu, ale rozdíly/odchylky napnutí (v %) mezi všemi dráty v kole. Cílem je zjistit na jakou sílu je každý z drátů napnutý a vyrovnat rozdíly tak, aby se napnutí drátů blížilo co nejvíce podobným hodnotám.

 

Proč se WTB provádí

 

Korekce odchylky v napnutí drátů zvyšuje na prvním místě efektivitu přenosu síly jezdce. Dál přispívá k delší životnosti výpletu jako celku, výplet je stabilnější a odolnější vůči rázům přicházejících od terénních nerovností, prodlužuje se tak interval nutný pro docentrování. Minimalizuje se riziko samovolného povolení niplů, není proto nezbytně nutné nipl zajišťovat lepidlem nebo používat niple s už integrovaným systémem proti povolení.

 

Příklad provedeného WTB.

 

Tabulka zobrazuje hodnoty (v KGF) napnutí drátů pravé a levé strany výpletu. Graf zobrazuje převedené hodnoty z tabulky. Spodní dvě tabulky vypočítávají průměrnou hodnotu napnutí výpletu a průměrnou odchylku v napnutí mezi jednotlivými dráty.